Servisna podrška

Kupnjom Vivax proizvoda imate osiguranu i post prodajnu uslugu. Na području cijele Hrvatske nudimo servisnu podršku kroz raširenu partnersku mrežu. Ukoliko imate potrebu za servisom obratite se centralnom MR Servisu, ili jednom od partnera. Također se prijem i preuzimanje uređaja odvija u prodavaonicama gdje je uređaj kupljen. Sva servisna mjesta pronađite na karti niže.

Jamstveni uvjeti:

 1. Ovim jamstvom M SAN Grupa kao davatelj jamstva u Republici Hrvatskoj jamči besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom jamstvenom listu.
  Ovim jamstvom jamčimo da će predmet ovog jamstva raditi bez pogreške uzrokovane eventualnom lošom izradom ili lošim materijalom izrade. Svi, eventualno nastali, kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u jamstvenom roku.
 2. UVJETI JAMSTVA: Jamstveni rok počinje od dana kupnje proizvoda i traje 12 mjeseci, a za televizore 24 mjeseca.
 3. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ovog jamstva, obvezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim. Jamstvo će biti produženo za vrijeme trajanja popravka.
 4. Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj jamstveni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.
 5. JAMSTVO NE OBUHVAĆA
 6. Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom, prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost M SAN GRUPA d.o.o.
 7. Jamstvo se ne priznaje u sljedećim slučajevima:
 • Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
 • Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
 • Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
 • Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži elementarne nepogode i slično. Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim
  transportiranjem. Ako je kvar nastao pogreškom u sustavu na koji je proizvod priključen.
 • Ovo jamstvo vrijedi samo za robu kupljenu u Republici Hrvatskoj i na teritoriji Rep. Hrvatske i ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.
 1. Izjavu o sukladnosti i presliku izvorne Izjave sukladnosti (EU Declaration of Conformity) možete jednostavno preuzeti na našoj internetskoj stranici http://doc.msan.hr/dokumentacijaartikala/
 1. Ovim jamstvom M SAN Grupa kao davatelj jamstva u Republici Hrvatskoj jamči besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom jamstvenom listu.
  Ovim jamstvom jamčimo da će predmet ovog jamstva raditi bez pogreške uzrokovane eventualnom lošom izradom ili lošim materijalom izrade. Svi, eventualno nastali, kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u jamstvenom roku.
 2. UVJETI JAMSTVA: Jamstveni rok počinje od dana kupnje proizvoda i traje 12 mjeseci, a za televizore 24 mjeseca.
 3. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ovog jamstva, obvezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim. Jamstvo će biti produženo za vrijeme trajanja popravka.
 4. Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj jamstveni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.
 5. JAMSTVO NE OBUHVAĆA
 6. Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom, prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost M SAN GRUPA d.o.o.
 7. Jamstvo se ne priznaje u sljedećim slučajevima:
 • Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
 • Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
 • Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
 • Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži elementarne nepogode i slično. Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim
  transportiranjem. Ako je kvar nastao pogreškom u sustavu na koji je proizvod priključen.
 • Ovo jamstvo vrijedi samo za robu kupljenu u Republici Hrvatskoj i na teritoriji Rep. Hrvatske i ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.
 1. Izjavu o sukladnosti i presliku izvorne Izjave sukladnosti (EU Declaration of Conformity) možete jednostavno preuzeti na našoj internetskoj stranici http://doc.msan.hr/dokumentacijaartikala/
 1. Ovim jamstvom M SAN Grupa kao davatelj jamstva u Republici Hrvatskoj jamči besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom jamstvenom listu.
  Ovim jamstvom jamčimo da će predmet ovog jamstva raditi bez pogreške uzrokovane eventualnom lošom izradom ili lošim materijalom izrade. Svi, eventualno nastali, kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u jamstvenom roku.
 2. UVJETI JAMSTVA: Jamstveni rok počinje od dana kupnje proizvoda i traje 12 mjeseci, a za televizore 24 mjeseca.
 3. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ovog jamstva, obvezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim. Jamstvo će biti produženo za vrijeme trajanja popravka.
 4. Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj jamstveni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.
 5. JAMSTVO NE OBUHVAĆA
 6. Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom, prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost M SAN GRUPA d.o.o.
 7. Jamstvo se ne priznaje u sljedećim slučajevima:
 • Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
 • Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
 • Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
 • Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži elementarne nepogode i slično. Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim
  transportiranjem. Ako je kvar nastao pogreškom u sustavu na koji je proizvod priključen.
 • Ovo jamstvo vrijedi samo za robu kupljenu u Republici Hrvatskoj i na teritoriji Rep. Hrvatske i ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.
 1. Izjavu o sukladnosti i presliku izvorne Izjave sukladnosti (EU Declaration of Conformity) možete jednostavno preuzeti na našoj internetskoj stranici http://doc.msan.hr/dokumentacijaartikala/
 1. Ovim jamstvom M SAN Grupa kao davatelj jamstva u Republici Hrvatskoj jamči besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom jamstvenom listu.
  Ovim jamstvom jamčimo da će predmet ovog jamstva raditi bez pogreške uzrokovane eventualnom lošom izradom ili lošim materijalom izrade. Svi, eventualno nastali, kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u jamstvenom roku.
 2. UVJETI JAMSTVA  Jamstveni rok počinje od dana kupnje proizvoda i traje:

 

60 MJESECI (5 godina)

HLADNJACI,

VERTIKALNE I HORIZONTALNE LEDENICE

36 MJESECI (3 godine)

SAMOSTOJEĆI ŠTEDNJACI,
PERILICE I SUŠILICE RUBLJA,
PERILICE SUĐA,
KUHINJSKE NAPE

UGRADBENE PEĆNICE I PLOČE,
GRIJALICE VODE

 

 1. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ovog jamstva, obvezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim. Jamstvo će biti produženo za vrijeme trajanja popravka.
 2. Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj jamstveni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.
 3. JAMSTVO NE OBUHVAĆA

Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom uporabom (baterije, lampice, filtri, brtve vrata i sl.), prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost M SAN GRUPA d.d.

 1. Jamstvo se ne priznaje u sljedećim slučajevima:
Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži, elementarne nepogode i slično. Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportom (lom, oštećenje površina ili promjenu boje uslijed izlaganja sunčevoj svjetlosti ili starenja proizvoda). Ako je kvar uzrokovan kvarom sustava na koji je proizvod priključen.
Ovo jamstvo vrijedi samo za robu kupljenu u Republici Hrvatskoj i na teritoriji Rep. Hrvatske i ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.
 1. Izjavu o sukladnosti i presliku izvorne Izjave sukladnosti (EU Declaration of Conformity) možete jednostavno preuzeti na našoj internetskoj stranici www.msan.hr/dokumentacijaartikala
 1. Preuzimamo obavezu besplatno popraviti ili zamijeniti neispravne dijelove VIVAX klima uređaja koji bi se takvim pokazali za vrijeme trajanja jamstva, kao greška prilikom izrade ili montaže. Ovim jamstvom jamčimo da će predmet ovog jamstva raditi bez pogreške uzrokovane eventualnom lošom izradom ili lošim materijalom izrade. Svi, eventualno nastali, kvarovi biti će besplatno otklonjeni od strane ovlaštenog servisa u jamstvenom roku.

UVJETI JAMSTVA:

 1. Jamstveni rok počinje od dana kupnje proizvoda i traje 24 mjeseca, osim modela ACP-xxxxCCxxxxx, ACP-xxxxCTxxxxx, ACP-xxxxDTxxxxx, ACP-xxxxCFxxxxx, ACP-xxxxFSxxxxx, HPM-xxCHxxAERI, HPS-xxCHxxAERI  za koje vrijedi jamstvo u trajanju od 12 mjeseci.
 2. Jamstvo na uređaje u upotrebi produžuje se za sljedećih 12 mjeseci nakon izvršenja jamstvenog servisnog pregleda od strane ovlaštenog servisa.
 3. Jamstvo se može produljivati ukupno tri puta, osim modela ACP-xxxxCCxxxxx,
  ACP-xxxxCTxxxxx, ACP-xxxxDTxxxxx, ACP-xxxxCFxxxxx, ACP-xxxxFSxxxxx,
  HPM-xxCHxxAERI, HPS-xxCHxxAERI    za koje se jamstvo može produljivati četiri puta, što u ukupnom trajanju može iznositi maksimalno 60 mjeseci
 4. Jamstveni servisni pregled naplaćuje ovlašteni servis po cjeniku zastupnika M SAN Grupa d.o.o. i ovjerava jamstveni list što dokazuje produljenje i valjanost jamstva.
 5. Jamstvo vrijedi ako su montaža ili servis VIVAX klima uređaja obavljeni od strane ovlaštenog servisa kojeg je ovlastio zastupnik M SAN Grupa d.o.o.
 6. VIVAX klima uređaj kao cjelinu čine jedna ili više unutarnjih jedinica, instalacija i vanjska jedinica koje su pravilno odabrani i koji si međusobno odgovaraju po modelu i snazi.
 7. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ovog jamstva, obvezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim. Jamstvo će biti produljeno za vrijeme trajanja popravka.
 8. Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj jamstveni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja, ovlaštenog montažera ili servisera.
 9. Davalac jamstva osigurava servis i rezervne dijelove 5 godina od datuma kupnje VIVAX klima uređaja.

JAMSTVO NE OBUHVAĆA:

 1. Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom, prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost M SAN GRUPA d.o.o.
 2. Jamstvo se ne priznaje u sljedećim slučajevima:
Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži elementarne nepogode i slično.
Montažom, servisnim pregledom ili popravkom VIVAX klima uređaja od strane neovlaštenog servisa, radionice ili treće osobe, kupac VIVAX klima uređaja gubi pravo na jamstvo.
Ovim jamstvom nisu obuhvaćene neispravnosti koje bi nastale zbog nepažljivog ili nestručnog rukovanja, zbog nepoštivanja uputa proizvođača za rukovanje tj. zbog bilo koje okolnosti koja se ne može pripisati grešci izrade uređaja.
Ovo jamstvo vrijedi samo za robu kupljenu u Republici Hrvatskoj i na teritoriji Rep. Hrvatske i ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.
Iz jamstva je isključena odgovornost za eventualne ozljede koje bi mogle pretrpjeti osobe ili životinje, odnosno za bilo koje štete nastale funkcioniranjem ili nefunkcioniranjem uređaja.
Jamstveni kuponi služe za pravdanje popravaka uređaja.
Prilikom popravka servis ima pravo zadržati jedan jamstveni kupon.
 1. Izjavu o sukladnosti i
  presliku izvorne Izjave sukladnosti (EU Declaration of Conformity) možete
  jednostavno preuzeti na našoj internetskoj stranici www.msan.hr/dokumentacijaartikala

MR SERVIS D.O.O.

Centralni servis Rugvica
Dugoselska ulica 5
HR-10370 Rugvica

Tel: +385 (0) 1 640 1111

Fax: +385 (0) 1 365 4982

Web: www.mrservis.hr

Opći upiti: info@mrservis.hr

Prodajni upiti: prodaja@mrservis.hr

Gdje kupiti VIVAX proizvode?